logowanie

rejestracja

jak korzystać
  UBEZPIECZENIE PILOTÓW I PERSONELU POKŁADOWEGO  
Kalkulacja składki – NNW PZU
 
Ubezpieczyciel
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS – nr 0000009831
NIP: 526-025-10-49, Kapitał zakładowy: 86.352.300,00 zł, Kapitał opłacony: 86.352.300,00 zł
Wnioskowane ubezpieczenie
Podstawowy zakres świadczenia – wybór pakietu
Zakres ubezpieczenia
Pilot

Wariant I

Pilot

Wariant II

Personel Pokładowy

Wariant I

Personel Pokładowy

Wariant II
Zasiłek dzienny z tyt. niezdolności do pracy 250 zł 150 zł 100 zł 50 zł
Maksymalna miesięczna wypłata 7 500 zł 4 500 zł 3 000 zł 1 500 zł
Maksymalna wypłata w okresie 6 miesięcy 42 500 zł 25 500 zł 17 000 zł 8 500 zł
 
Pozostały zakres świadczenia – dla wszystkich pakietów
NNW (trwały uszczerbek) 500 000 zł
NNW śmierć 500 000 zł
Zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych do 15 000 zł
Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych na terytorium RP do 15 000 zł
Świadczenie za leczenie uciążliwe do 1 000 zł
Zwrot kosztów leczenia do 50 000 zł
Świadczenie z tytułu śmierci w następstwie wypadku komunikacyjnego 500 000 zł
Świadczenie z tytułu śmierci w następstwie wypadku przy pracy 500 000 zł
Dieta szpitalna 100 zł/dzień
Płatność składki
Użyj funkcji PRZELICZ SKŁADKĘ, aby zobaczyć wysokość miesięcznej składki.
Aby przejść dalej, wybierz sposób płatności (zaznaczając przy wybranej kwocie).
Miesięczna składka
Jeżeli zmieniłeś parametry kalkulacji i chcesz zobaczyć właściwą składkę – użyj funkcji PRZELICZ SKŁADKĘ. W celu prawidłowego obliczenia składki możesz być poproszony o uzupełnienie niektórych brakujących danych.
przelicz składkę